Öğretim Planı

Program Kapsamında Önerilen Ders Listesi
  1. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı T U L Ulusal
Kredi
AKTS
RIS501 Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği) 2 2 0 3 8
RIS503 Scientific Research Techniques and Publication Ethics (Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği) 3 0 0 3 8
  Elective Course A (Seçmeli Ders A) 3 0 0 3 7
  Elective Course A (Seçmeli Ders A) 3 0 0 3 7
Toplam 11 0 0 12 30
             
  2. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı T U L Ulusal Kredi  AKTS
BAU502 Seminar (Seminer) 0 0 0 0 9
  Elective Course B (Seçmeli Ders B) 3 0 0 3 7
  Elective Course B (Seçmeli Ders B) 3 0 0 3 7
  Elective Course B (Seçmeli Ders B) 3 0 0 3 7
Toplam 9 0 0 9 30
           
  3. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı T U L Ulusal Kredi  AKTS
BAU593 Master Thesis (Yüksek Lisans Tezi) 2 0 0 0 24
BAU591 Specialized Field Topics-I (Uzmanlık Alan Dersi-I) 2 0 0 0 6
Toplam 4 0 0 0 30
             
  4. Yarıyıl          
Kodu Dersin Adı T U L   AKTS
BAU593 Master Thesis (Yüksek Lisans Tezi) 2 0 0 0 24
BAU592 Specialized Field Topics-II (Uzmanlık Alan Dersi-II) 2 0 0 0 6
Toplam 4 0 0 0 30

 
Seçmeli Ders A
Elective Course A
Kodu
Code
Dersin Adı
Course Name
BAU548 Yeraltı Yapıları ve Tasarımı
Underground Structures and Design
BAU503 Derin Temeller
Deep Foundations 
BAU521 Hesaplamalı Mekanik I
Computational Mechanics I
BAU525 Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
BAU533 Ulaştırma Mühendisliği için Olasılık ve İstatistik
Probability and Statistics for Transportation Engineering
BAU547 Whole Life Civil Systems Analysis

 

Seçmeli Ders B
Elective Course B
Kodu
Code
Dersin Adı
Course Name
BAU515 Kil Minerali Yapısı ve Jeoteknolojik Kullanımı
Clays in Geotechnological Use: Structures, Problems and Applications
BAU508 Zemin İyileştirme Teknikleri
Ground Improvement Techniques
BAU510 Geosentetiklerle Tasarım
Designing with Geosynthetics
BAU517 Şev Duraylılığı ve Toprak Kaymaları
Slope Stability and Landslides
BAU550 Hesaplamalı Mekanik II
Computational Mechanics II
BAU527 Aktif Yapı Kontrolü
Active Structural Control 
BAU531 Akıllı Ulaşım Sistemlerine Giriş
Introduction to Intelligent Transportation Systems 
BAU545 Açık Deniz Geotekniği ve Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Türbinleri Temel Sistemi Tasarımı
Offshore Geotechnics and The Design of Foundations for Offshore Wind Turbines
BAU552 Design of Cable Stayed Bridges