Über Uns

İnşaat mühendisliği temelleri en eskiye giden mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisleri yeryüzünün şekillendirilmesinde etkin rol oynarlar. Taşıyıcı sistemlerin, demiryolu, karayolu ve su yapılarının tasarım, hesap ve geliştirilmesi inşaat mühendislerinin çalışma alanlarından bazılarıdır. Disiplinler arası bir bölüm olarak öğrencilere kariyer seçimi konusunda geniş olanaklar sağlar.

Sürdürülebilir teknik ve sosyal sistemler kurmanın gereğinin tüm dünyada anlaşıldığı bu dönemde, inşaat mühendislerine düşen birçok görev vardır. Bu yüzden son yıllarda, inşaat sektöründe, hizmet sektöründe, üniversiteler ve araştırma enstitülerinde, uluslararası firmalarda, inşaat mühendisliği uzmanlığına artan bir talep oluşmuştur. Geniş bir uzmanlık havuzundan çözüm geliştirebilen ve kaynakları en etkin şekilde kullanmanın yöntemini bilen inşaat mühendisleri bu talebi karşılayacaktır. Amacımız inşaat mühendisliğinin çağımızın gereksinimlerine göre çeşitli bilim alanlarından destek alarak öğretilmesini sağlamaktır.

Öte yandan inşaat mühendisliğinin lisans programında elde edilen tecrübe, tasarım, imalat ve yönetim aşamalarında genel öğretiler kazandırır, uzmanlaşmayı sağlamaz. Uzman ihtiyacının giderilmesi, yüksek lisans seviyesinde, inşaat mühendisliğinde, yapı ve deprem, yapı malzemesi, geoteknik, ulaştırma, hidrolik ve yapı işletmesi gibi alt anabilim yüksek lisans eğitimi verilmesi ile mümkün olacaktır. Ayrıca, bir bölümün ileri derece araştırma faaliyetlerine dahil olabilmesi için gereken ilk şartlardan biri yüksek lisans programına sahip olmasıdır.